Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Sklep +48 601 246 252

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej

Olga Łączkowska-Majda24 czerwca 2021Komentarze (0)

Jak już wspomniałam w poprzednich postach (zobacz tutaj), jeśli nie chcesz być już wspólnikiem w spółce komandytowej, możesz złożyć wypowiedzenie umowy spółki komandytowej.

Czy każdą umowę spółki komandytowej mogę wypowiedzieć?

Co do zasady tak. Jeśli z treści umowy spółki wynika, że została zawarta na czas nieokreślony albo umowa milczy na temat okresu jej zawarcia, to niezależnie od treści innych postanowień umowy, możesz wypowiedzieć umowę Spółki.

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowejJeśli umowa Twojej Spółki została zawarta na czas określony, to wypowiedzieć możesz ją jedynie, jeśli wynika to z umowy.

Jak wypowiedzieć umowę spółki?

Wystarczy złożyć komplementariuszowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

Do kiedy będę wspólnikiem?

W zależności od terminu okresu wypowiedzenia. Jeśli umowa milczy na temat okresu wypowiedzenia, to okres ten wynosi 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

Jeśli więc złożysz wypowiedzenie do 30 czerwca danego roku, wspólnikiem spółki pozostaniesz do końca roku.

Jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone 1 lipca lub później, to wspólnikiem zostajesz do końca kolejnego roku.

Pamiętaj o terminie!

Umowa Spółki może w sposób odmienny określać termin wypowiedzenia. Termin ten może być krótszy np. 3 miesiące, 1 miesiąc itp., nie musi być też powiązany z końcem danego roku.

Można więc w umowie spółki wskazać, że wypowiedzenie będzie 6 miesięczne, ale termin będzie liczony od momentu złożenia wypowiedzenia

Uprawnienia wspólnika w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia nadal pozostajesz wspólnikiem spółki i masz wszystkie prawa i obowiązki jak dotychczas.

Dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, przestajesz być wspólnikiem i masz roszczenie o rozliczenie się ze spółką.

Czy pozostali wspólnicy mogą złożyć mi wypowiedzenie?

Nie.

Uprawnienie do wypowiedzenia umowy spółki komandytowej przyznane zostało jedynie wspólnikowi i dotyczy jego uczestnictwa w spółce.

W myśl zasady: jeśli nie chcesz już być wspólnikiem w spółce komandytowej – możesz odejść.

WAŻNE!

Pozostali wspólnicy nie mogą złożyć Ci wypowiedzenia, które miałoby na celu wykluczenie Ciebie ze spółki!

Jeżeli jednak istnieje w spółce konflikt między wspólnikami, nikt nie chce sprzedać OPIO (o czym pisałam tutaj) ani wypowiedzieć umowy spółki, jak również wspólnicy nie są zgodni co do zamknięcia spółki, to pozostaje powództwo o rozwiązanie spółki przez sąd.

Każdy ze wspólników może wystąpić z takim pozwem do sądu, ale musi wykazać, że istnieją ważne powody do rozwiązania spółki.

Jeśli tylko jeden wspólnik jest „problematyczny”, a pozostali wspólnicy są zgodni co do działań w spółce, mogą wystąpić do sądu z pozwem o wyłączenie ze spółki „problematycznego” wspólnika. Muszą również wykazać, że istnieją ku temu ważne powody.

***

Po przeczytaniu: „Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej”, zapraszam również do lektury:

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: