Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Sklep +48 601 246 252

Rozwód wspólnika spółki komandytowej

Olga Łączkowska-Majda13 lipca 2021Komentarze (0)

Rozwód jednego ze wspólników spółki osobowej jest wydarzeniem, dotyczącym prywatnej sfery wspólnika, które teoretycznie nie powinno mieć wpływu na prowadzenie biznesu.

Jak jest naprawdę?

Z tego wpisu dowiesz się, czy rozwód wspólnika może mieć wpływ na prowadzenie spółki komandytowej.

Zacznijmy jednak od początku:

Czy tzw. udział w spółce komandytowej może być przedmiotem współwłasności małżeńskiej?

Tak.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej, zwanej potocznie intercyzą, to od momentu zawarcia małżeństwa obowiązuje w ich związku wspólność majątkowa małżeńska.

Oznacza to, że udział w spółce komandytowej wspólnika pozostającego w związku małżeńskim może należeć faktycznie do majątku wspólnego małżonków, mimo że wobec spółki ujawniony jest tylko jeden wspólnik.

Czy zawsze udział wspólnika pozostającego w związku małżeńskim stanowi współwłasność małżeńską?

Nie.

Mimo że wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, udział w spółce komandytowej może być tylko jego własnością.

Dzieje się tak w następujących sytuacjach:

 • wspólnik mimo zawarcia związku małżeńskiego ma ustanowioną rozdzielność majątkową

Czy można to gdzieś sprawdzić?

Informacja o stanie cywilnym wspólnika oraz istnieniu rozdzielności majątkowej jest ujawniana w KRS. Pobierając odpis aktualny ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć taką informację w rubryce dotyczącej danego wspólnika.

 •  wspólnik nabył udział lub przystąpił do spółki przed zawarciem związku małżeńskiego

Rozwód wspólnika spółki komandytowejTo może być trudniejsze do sprawdzenia.

Jeśli znasz datę przystąpienia danego wspólnika do spółki (co wynika z treści umowy spółki, umowy zbycia OPIO i jest ujawnione w KRS) i znasz datę zawarcia związku małżeńskiego, to będziesz mieć pewność, czy udział w spółce należy do majątku osobistego wspólnika czy jest objęty wspólnością majątkową małżeńską.

Czy małżonek wspólnika może podejmować decyzje w spółce?

Nie.

Wobec spółki działać może jedynie wspólnik, który jest ujawniony w umowie spółki i KRS.

Czy wspólnik spółki musi mieć zgodę małżonka na zbycie OPIO?

Co do zasady nie.

Zbycie OPIO w spółce komandytowej nie zostało ujęte w KRiO jako czynność wymagająca zgody drugiego małżonka. Jeśli jednak drugi z małżonków złoży sprzeciw na dokonanie czynności, zbycie może okazać się nieważne.

Czy nowy wspólnik musi mieć zgodę małżonka do przystąpienia do spółki?

Co do zasady nie.

Sytuacja wygląda podobnie jak ze zbyciem OPIO.

Jeśli jednak na poczet wkładu wspólnik wnosi składniki majątku wspólnego lub pieniądze, to małżonek może złożyć stosowny sprzeciw.

Jeśli jako wkład wnoszone jest przedsiębiorstwo lub nieruchomość, wtedy zgoda małżonka jest niezbędna.

Czy można się zabezpieczyć przed sprzeciwami?

Tak.

Wystarczy do czynności przedłożyć pisemną zgodę drugiego z małżonków na jej dokonanie.

Co dzieje się z udziałem w spółce w przypadku rozwodu wspólnika?

Ogół praw i obowiązków (OPIO), czyli tzw. udział w spółce komandytowej, jako składnik majątku wspólnego ulega podziałowi wraz z pozostałym majątkiem wspólnym małżonków.

Z uwagi jednak na to, że OPIO samo w sobie jest niepodzielne. Nie zostanie podzielone na pół, a przyznane na własność jednego z małżonków z obowiązkiem rozliczenia się z drugim małżonkiem.

Czy małżonek wspólnika może zostać wspólnikiem?

W teorii jest taka możliwość, jednak ze względów prawnych i praktycznych tak się nie dzieje.

Po pierwsze, co do zasady zmiana wspólnika w spółce komandytowej wymaga zgody pozostałych wspólników.

Nawet jeśli sąd w toku podziału majątku, przyznałby OPIO małżonkowi niebędącemu wspólnikiem, to pozostali wspólnicy mogą nie wyrazić zgody na jego wejście do spółki.

Po drugie, małżonek niebędący wspólnikiem, na ogół również nie bierze udziału w jakimkolwiek prowadzeniu spółki.

W jego interesie nie leży więc przejęcie OPIO, lecz uzyskanie odpowiedniej kwoty lub innego ekwiwalentnego składnika majątku.

Czy zatem rozwód wspólnika może mieć wpływ na spółkę?

W mojej ocenie bezpośredniego wpływu nie ma. Szanse na przejęcie udziału w spółce przez współmałżonka są znikome.

Może mieć natomiast pośredni wpływ, w szczególności, jeśli udział w spółce jest jednym z najbardziej dochodowych składników majątku wspólnego.

Może okazać się, że małżonek będący wspólnikiem będzie zobowiązany do dokonania spłaty byłego małżonka, a jedyne środki, które może na to przeznaczyć będą pochodziły ze spółki.

Wtedy taki wspólnik może podejmować w spółce działania, w celu uzyskania z niej jak najwięcej środków dla siebie, a niekoniecznie opłacalnych w danym momencie dla spółki.

***

Po przeczytaniu: „Rozwód wspólnika spółki komandytowej”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: