Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 601 246 252

Spółka komandytowa CIT 2021

Olga Łączkowska-Majda08 stycznia 2021Komentarze (0)

Dzień dobry w styczniu 2021 r., mam nadzieję, że Nowy Rok będzie dla Ciebie, Czytelniku pomyślny w biznesie mimo wprowadzonych zmian! 

Tak, CIT dla spółek komandytowych stał się faktem! Jeżeli spółka komandytowa nie postanowiła inaczej, stała się płatnikiem podatku od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Spółka komandytowa CIT 2021

Podstawowe pytanie, jakie możesz sobie obecnie zadawać brzmi:

Czy moja spółka może uniknąć płacenia CIT w 2021 r.? 

Może! Ale tylko przez pierwsze cztery miesiące, tj. do 30 kwietnia 2021 r.

Jeśli chcesz działać na dotychczasowych zasadach, spółka komandytowa powinna taką decyzję podjąć do 31 grudnia 2020 r. 

W jaki sposób wprowadzić CIT
dopiero od 1 maja 2021 r.?

Z uwagi na moment wejścia w życie przepisów, odpowiednia uchwała zebrania wspólników powinna zostać podjęta do 31 grudnia 2020 r.

A następnie komplementariusz jako wspólnik prowadzący sprawy spółki i reprezentujący ją wobec osób trzecich, może w odpowiednim oświadczeniu poinformować urząd skarbowy o decyzji wspólników. 

Co zrobić w drodze przekształcenia spółki komandytowej

Czy muszę informować Urząd Skarbowy
o wprowadzeniu CIT od 1 maja 2021 r.? 

Taki obowiązek nie został przewidziany w nowej ustawie.

Przepisy milczą na temat sposobu podjęcia decyzji w spółce komandytowej o korzystaniu z CIT od 1 maja 2021 r. Nie nakładają też obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o takiej decyzji.

Moim zdaniem jednak decyzja taka powinna być podjęta przez zgromadzenie wspólników stosowną większością lub jednomyślnie (zależy od konstrukcji umowy spółki). Oraz przekazana Urzędowi Skarbowemu przez komplementariusza. 

Jak zatem rozliczać spółkę komandytową
do końca kwietnia 2021 r.?

Jeśli wybrałeś wprowadzenie CIT od 1 maja 2021 r., to do tego momentu rozliczasz spółkę na dotychczasowych zasadach.

A co ze sprawozdaniem finansowym
za 2020 rok?

Jeśli ostatni dzień roku obrotowego w Twojej spółce przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., spółka może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień. Może też kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

Czy spółka musi podjąć jakąś uchwałę? 

Tak jak w przypadku stosowania przepisów nowej ustawy od 1 maja 2021 r., przepisy milczą na ten temat.

Moim zdaniem, jeśli przedłużasz rok obrotowy, zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę w tym zakresie, poinformować swoją księgowość i Urząd Skarbowy o takiej decyzji. 

UWAGA! 

Jeśli zdecydowałeś się przedłużyć rok obrotowy, może okazać się, że zamiast korzystać od 1 maja 2021 r. z 9% CIT, będziesz musiał odprowadzać podatek w wysokości 19%. Z preferencyjnego CIT skorzystać mogą bowiem tylko podmioty, które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły przychodów wysokości 2 mln EUR.

W przypadku przedłużenia roku obrotowego może okazać się, że przychód determinujący stawkę podatku będzie liczony za 16 a nie 12 miesięcy. 

 

Co zrobić od 1 maja 2021 r.?

Jeśli postanowiłeś prowadzić swój biznes dalej w spółce komandytowej, od 1 maja 2021 r.  musisz stosować nowe reguły gry. 

WAŻNE! Spółka komandytowa po zmianach w CIT nie stała się spółką kapitałową, mimo że do niej stosuje się przepisy podatkowe dotyczące osób prawnych.

Po pierwsze, z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych tj. z 30 kwietnia 2021 r., spółka zobowiązana jest do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Od 1 maja 2021 r. spółka prowadzi księgowość z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla płatników CIT. 

Po drugie, nadal jako wspólnik możesz pobierać zaliczki na poczet zysku. 

PAMIĘTAJ! 

Od momentu, w którym spółka odprowadza swój podatek dochodowy (CIT), wspólnicy zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych dopiero wtedy, kiedy pobiorą zaliczki na poczet zysku lub wypłacą zysk.

Jeśli nie pobierasz zaliczek lub nie wypłacasz zysku – nie płacisz swojego podatku dochodowego! 

Po trzecie, nadal jako wspólnik odprowadzasz składki na ZUS. 

Spółka komandytowa jest nadal spółką osobową!

Mimo zmian podatkowych i nałożeniu na spółki komandytowe podatku od osób prawnych – spółka komandytowa jest nadal spółką osobową. Oznacza to, że poza zasadami rozliczeń podatkowych nie zmieniło się nic pod względem prawnym! 

Nadal tylko komplementariusz prowadzi sprawy spółki. To komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność (solidarną i subsydiarną) ze spółką za jej zobowiązania.

Komandytariusze nadal odpowiadają do wysokości sumy komandytowej, nie prowadzą spraw spółki.

Zmianie nie uległy także inne przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące zasady funkcjonowania spółek komandytowych. Nadal obowiązuje przepis art. 52 KSH, który daje wspólnikowi uprawnienie do żądania podziału i wypłaty zysku z końcem roku obrotowego. 

Spółka komandytowa po zmianach w CIT nie stała się spółką kapitałową. Pomimo tego, że do niej stosuje się przepisy podatkowe dotyczące osób prawnych (którą spółka osobowa de facto nie jest). 

Rozumiem, że możesz czuć frustrację związaną z tzw. „bajzlem” prawnym, który zgotował nam ustawodawca. W kolejnych wpisach pokażę Ci istotne różnice w funkcjonowaniu spółki komandytowej a spółki z o.o., nie tylko na gruncie podatkowym. 

Jeśli masz od mnie pytania, albo potrzebujesz pomocy, napisz do mnie na formularzu:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: