Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Sklep +48 601 246 252

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej – Pułapki cz. 1

Olga Łączkowska-Majda14 sierpnia 2023Komentarze (0)

Jeżeli jesteś już po lekturze mojego wpisu z dnia 21 czerwca 2021 roku („Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej„) wiesz, że jako wspólnik spółki komandytowej, jeżeli nie chcesz już brać udziału w prowadzeniu biznesu, nie możesz porozumieć się z pozostałymi wspólnikami, możesz wypowiedzieć umowę spółki komandytowej.

Co do zasady, wypowiedzenie składa się na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

Myślisz często, że z upływem okresu wypowiedzenia skończą się Twoje relacje ze Spółką i będziesz mógł zostawić za sobą tę biznesową relację.

Czy aby na pewno?

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej - pułapki cz. 1

PUŁAPKA NR 1 – mimo wypowiedzenia nadal jesteś wspólnikiem

Czy może zdarzyć się tak, że mimo złożenia wypowiedzenia w terminie, nadal pozostaniesz wspólnikiem spółki komandytowej?

TAK!

Przyjrzyjmy się problemowi od podstaw. Zgodnie z art. 58 KSH, który również znajduje zastosowanie do spółek komandytowych, rozwiązanie spółki powoduje m.in. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika.

Zobacz treść przepisu: art. 58 KSH

§ 1. Rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;
2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
3) ogłoszenie upadłości spółki;
4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
6) prawomocne orzeczenie sądu.

 

Jeżeli zatem dojdzie do rozwiązania spółki, spółka zostanie postawiona w stan likwidacji, co skutkować będzie tym, że mimo złożonego wypowiedzenia, zachowasz status wspólnika spółki aż do momentu wykreślenia jej z rejestru, a rozliczenie ze wspólnikami nastąpi po spłaceniu przez Spółkę jej zobowiązań, w końcowym etapie postępowania likwidacyjnego.

Do momentu zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru ciążyć na Tobie jako wspólniku spółki komandytowej będzie obowiązek opłacania składek ZUS.

Obowiązek opłacania składek ZUS może być bardzo uciążliwy, gdyż postępowanie likwidacyjne trwa na ogół kilka miesięcy, może również przeciągnąć się w czasie, jeżeli sytuacja majątkowa spółki jest skomplikowana.

Przeczytaj również koniecznie:

Czy można wybrnąć z takiej sytuacji?

TAK. Jeżeli jest wola pozostałych wspólników.

Zgodnie z art. 64 KSH pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli pozostali wspólnicy tak postanowią.

Jeżeli zatem jeden ze wspólników złożył wypowiedzenie, a pozostali wspólnicy nie chcą likwidacji spółki, powinni podjąć (jednogłośnie) uchwałę, w której postanowią, że spółka dalej będzie prowadzić swoją działalność w okrojonym składzie.

Zobacz treść przepisu: art. 64 par. 1 KSH

§ 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

 

Drugą opcją jest podjęcie przez wszystkich wspólników uchwały o zamknięciu spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji. Wspólnicy mogą bowiem podjąć uchwałę, na podstawie której ustalą termin zakończenia działalności spółki i dokonają rozliczeń zobowiązań i podziału majątku. Wtedy spółka przestaje istnieć z chwilą przyjętą przez wspólników.

Powyższe rozwiązania wymagają jednak współdziałania wszystkich wspólników i podjęcia jednomyślnej uchwały, co w danej sytuacji może być bardzo trudne lub niemożliwe.

Zamów KONSULTACJĘ >>

Czy mogę uchronić się przed wyżej opisaną sytuacją?

TAK!

Rozwiązanie jest bardzo proste, trzeba jednak o nim pamiętać na etapie redagowania umowy spółki komandytowej. Zgodnie bowiem z art. 64 KSH, mimo złożenia wypowiedzenia umowy spółki przez jej wspólnika, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi.

Zobacz treść przepisu: art. 64 par. 2 KSH

§ 2. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia – przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji.

 

Wystarczy zatem zawrzeć w umowie spółki (na etapie zakładania spółki lub dokonać późniejszej jej zmiany) odpowiednią klauzulę dotyczącą kontynuacji działalności.

Jeżeli umowa spółki będzie zawierać taką klauzulę, to Twoje wypowiedzenie będzie skuteczne i z końcem roku obrotowego przestaniesz być wspólnikiem.

Masz pytania? Zamów KONSULTACJĘ >>

Olga Łączkowska-Majda
adwokat

Zdjęcie w poście pochodzi z Unsplash

***

Prosta spółka akcyjna. Alternatywa dla spółki komandytowej?

Zarówno Klienci jak i czytelnicy bloga pytają mnie ostatnio o prostą spółkę akcyjną.

Z uwagi na to, że jest to nowy twór, zachwalany jako prosty i tańszy sposób na prowadzenie biznesu, budzi duże zainteresowanie. Ale czy prosta spółka akcyjna jest alternatywą dla spółki komandytowej? To zależy 🙂

Na pewno powyższa odpowiedź nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, pozwól zatem, że przybliżę Ci prostą spółkę akcyjną, abyś mógł zastanowić się, czy ta nowa forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej jest dla Ciebie… [Czytaj dalej…]

***

Pobierz:

Wzór umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej wraz z omówieniem

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: