Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 601 246 252

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółce komandytowej za rok 2021

Olga Łączkowska-Majda03 czerwca 2022Komentarze (0)

Coraz większymi krokami zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółce komandytowej za 2021 r. O tym, że taki obowiązek istnieje w spółkach z o.o. i akcyjnych wiedzą wszyscy.

O tym, że spółka komandytowa zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych powinni wiedzieć wszyscy, ale w praktyka pokazała mi, że tak nie jest. 

Pojawia się zatem pytanie: 

Czy trzeba zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

Tak!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka komandytowa ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za każdy zakończony rok obrotowy, które następnie powinno zostać zatwierdzone przez wspólników. 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółce komandytowej – jak to zrobić? 

Wspólnicy powinni podjąć odpowiednią uchwałę, w której zatwierdzą (albo nie) sprawozdanie. 

Co zrobić w drodze przekształcenia spółki komandytowej

Czy wymagana jest szczególna forma dla uchwały? 

Nie.

Przepisy prawa dotyczące spółek komandytowych nie przewidują ani specjalnego trybu zwoływania zebrań / zgromadzeń wspólników, ani formy tych spotkań, a także formy uchwał czy niezbędnych jej elementów.

Wszystko zależy od inwencji wspólników. 

Aby uniknąć wątpliwości, kwestię związaną z organizacją i przeprowadzaniem zebrań / zgromadzeń w spółce komandytowej, wspólnicy mogą uregulować w umowie spółki. 

Jeżeli kwestia ta nie została w umowie uregulowana, komplementariusze, jako wspólnicy prowadzący sprawy spółki, powinni zwołać zebranie / zgromadzenie i zaprosić na nie wszystkich wspólników. 

Co do zasady uchwała powinna zostać podjęta jednogłośnie, chyba że z umowy spółki wynika co innego. Wspólnicy mogą bowiem w umowie spółki uregulować większości niezbędne do odbycia zebrania / zgromadzenia oraz głosowania. 

Jeżeli zatem Twoja umowa spółki nie reguluje sposobu zwoływania zebrań, wymaganego kworum lub większości w głosowaniach, aby uchwala była skutecznie podjęta, na takim zebraniu powinni stawić się wszyscy wspólnicy i zagłosować jednomyślnie nad daną uchwałą. 

Co zawrzeć w uchwale? 

Jak wyżej wspomniałam nie ma ścisłych wytycznych, wskazujących elementy konieczne uchwały. Najlepiej będzie wskazać:

 • numer uchwały,
 • datę jej podjęcia,
 • dane spółki,
 • i treść uchwały.

Pod uchwałą powinna znaleźć się adnotacja:

 • ile głosów było za,
 • ile przeciw,
 • ile wstrzymujących się,
 • i w związku z tym, czy uchwała została podjęta. 

Warto z zebrania wspólników sporządzić protokół – w którym wskażemy kto stawił się na zebraniu, czy wszyscy zostali zawiadomieni prawidłowo, jaki jest porządek obrad. Warto również określić przewodniczącego i protokolanta zebrania, a także sporządzić listę obecności. 

Pamiętaj, protokół powinien odzwierciedlać faktyczny przebieg zebrania, a każdy obecny może zażądać zaprotokołowania swojego stanowiska lub wypowiedzi. 

Uchwała o podziale zysku – czy jest konieczna? 

Tak.

Jeżeli spółka wypracowała zysk, to wspólnicy powinni podjąć decyzję, co z nim zrobią.

Spółka komandytowa tym różni się od spółki z o.o., że wspólnik co do zasady ma prawo do udziału w zysku i może żądać jego wypłaty z końcem każdego roku obrotowego (w spółce z o.o. takie żądanie jest możliwe dopiero, kiedy wspólnicy podejmą decyzję o przeznaczeniu zysku do wypłaty).

Jeśli wspólnicy planują przeznaczyć zysk na inne cele niż jego wypłata, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w odpowiedniej uchwale.

W przeciwnym razie spółka naraża się na konieczność wypłaty zysku dla wspólnika w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w zysku. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

Czy należy udzielić absolutorium komplementariuszowi? 

Nie.

Przepisy KSH nie nakładają na wspólników takiego obowiązku. Udzielanie absolutorium organom jest dedykowane przede wszystkim spółkom kapitałowym. 

Czy należy sporządzić sprawozdanie z działalności spółki? 

Co do zasady nie.

Może okazać się jednak, że z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa oraz skład osobowy wspólników, taki obowiązek będzie nałożony przez ustawę o rachunkowości.

Warto więc za każdym razem zapytać księgową, czy w przypadku naszej spółki taki obowiązek powstanie w danym roku. 

Olga Łączkowska-Majda
adwokat

***

Dywidenda w spółce komandytowej

Dywidenda w spółce komandytowej – co to takiego? Spółka komandytowa pomimo opodatkowania podatkiem CIT, czyli podatkiem od osób prawnych, nie jest spółką kapitałową (jak sp. z o.o. i S.A.), ale wciąż spółką osobową.

Oznacza to, że stosuje się do niej przepisy ksh dotyczące spółek osobowych. Natomiast jeśli chodzi o opodatkowanie jej zysków stosuje się do niej przepisy dotyczące spółek kapitałowych.

Pomieszanie z poplątaniem? … [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj też:

Zamknięcie spółki komandytowej

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Prosta spółka akcyjna. Alternatywa dla spółki komandytowej?

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: