Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 601 246 252

Cit w spółce komandytowej

Olga Łączkowska-Majda22 lutego 2021Komentarze (0)

Już w kilku wpisach informowałam Cię, Drogi Czytelniku, jak funkcjonować będzie spółka komandytowa po wprowadzeniu podatku CIT. Z mojego bloga mogłeś też dowiedzieć się, co zrobić ze spółką komandytową po zmianach w podatkach.

Przybliżyłam Ci ogólne zasady funkcjonowania innych spółek – spółki jawnej i spółki z o.o., które mogą być dla Ciebie alternatywą. 

Ten wpis będzie niejako podsumowaniem pozostałych wpisów, a pomysł na jego napisanie przyniosło samo życie. Posłuchaj…

Podatek cit w spółce komandytowej

Ostatnio często w rozmowach z Klientami pojawia się hasło PRZEKSZTAŁCAMY SIĘ! Klienci pytają: 

 • o cenę przekształcenia 
 • kiedy możemy rozpocząć działania 
 • czy zdążymy przed 1 maja 2021 r.? 

Kiedy zadaję Klientom pytanie:

dlaczego chcesz się przekształcić? 

Odpowiedź brzmi:

bo w komandytowej będzie CIT! 

Na kolejne pytanie z mojej strony:

czy zweryfikowałeś sytuację prawną, podatkową i biznesową Twojej firmy przed podjęciem decyzji? 

Na ogół odpowiedź brzmi:

a po co, przecież będzie CIT! 

Powyższy, oczywiście mocno uproszczony dialog z klientem pokazuje, że wielu przedsiębiorców panikuje w związku z wprowadzeniem nowych zasad podatkowych dla spółki komandytowej i zaczyna podejmować decyzje, które nie są poparte rzetelną oceną stanu faktycznego.

Przedsiębiorcy gotowi są podjąć kosztowne i czasochłonne działania na gorąco, co niestety nie jest dobrym rozwiązaniem! 

Spółka komandytowa a ZUS

Czy warto przekształcić swoją
spółkę komandytową?

Zanim podejmiesz decyzję o przekształceniu / zmianie formy prawnej / zamknięciu spółki / otworzeniu nowej spółki – zastanów się czy w Twoim przypadku to ma sens – czy uzyskasz faktycznie jakąś korzyść lub stracisz mniej. 

Może warto przed wejściem w proces zmian zasięgnąć porady specjalisty?

Taka wstępna ocena Twojej sytuacji, pozwoli lepiej zrozumieć cały proces zmian podatkowych i jej wpływ na Twoją firmę. W konsekwencji natomiast znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. 

Podjęcie pochopnej decyzji może skutkować:

 • zapłatą podatku CIT w wysokości 19%, a nie 9% przez Twoją spółkę, 
 • faktycznym utrudnieniem pozyskania środków finansowych ze spółki na życie, 
 • zapłatą 32% podatku dochodowego,
 • utrzymywaniem wielu podmiotów gospodarczych, które mimo korzyści podatkowych będą generować duże koszty,
 • wydaniem dużej kwoty pieniędzy na optymalizację, które faktycznie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów finansowych. 

PAMIĘTAJ!

Cit w spółce komandytowej – nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich! 

Twoja spółka – Twoje pieniądze – Twój czas, podejmij decyzję świadomie. 

Drogi Czytelniku, w dzisiejszym wpisie zdradzę Ci więcej szczegółów dotyczących przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. O etapach przekształcenia pisałam we wpisie Przekształcenie od A do Z. 

Teraz opowiem, na co zwrócić uwagę przy przejściu na spółkę jawną. 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Procedura przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną składa się z takich samych etapów jak przekształcenie w spółkę z o.o. Oznacza to, że należy dopełnić takich samych formalności (sporządzenie sprawozdania finansowego, planu przekształcenia), obowiązują te same terminy (data sporządzenia planu przekształcenia, zawiadomienia wspólników). 

Istnieje jedna zasadnicza różnica: 

Aby dokonać przekształcenia – wszyscy wspólnicy muszą wyrazić taką wolę.

Spółka komandytowa nie stanie się spółką jawną, jeśli choćby jeden wspólnik (niezależnie czy to komandytariusz czy komplementariusz) nie wyrazi na to zgody. 

Zanim zatem przystąpisz do przekształcenia, upewnij się, że wszyscy wspólnicy mówią jednym głosem. Jeśli nie ma zgody wszystkich, twoja spółka nie stanie się spółką jawną, a jedynie stracisz czas i pieniądze przygotowując przekształcenie.

***

Od momentu wprowadzenia CIT dla spółek komandytowych otrzymuję mnóstwo zapytań o przekształcenie w spółkę jawną.

Klienci są przekonani, że takie przekształcenie jest znacznie prostsze i szybsze niż przekształcenie w spółkę z o.o.

Nie mają jednak świadomości – czyhającej na nich pułapki CIT! 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną 

PUŁAPKA CIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy wspólnicy spółki komandytowej po przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Oznacza to, że wspólnikami spółki jawnej staną się: dotychczasowy komplementariusz – spółka z o.o. oraz osoby fizyczne – dotychczasowi komandytariusze. 

Czyli wspólnikiem spółki jawnej będzie inna osoba prawna
– a to znaczy, że spółka jawna będzie płatnikiem CIT! 

Nowelizacja dotycząca podatku CIT wprowadziła bowiem obowiązek objęcia podatkiem CIT również spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. 

Co zatem zrobić,
aby nie wpaść w pułapkę CIT? 

Należałoby przed przekształceniem wyłączyć spółkę z o.o. z grona wspólników spółki komandytowej. 

Powyższy zabieg może nie być tak prosty, jak to się na pierwszy rzut oka wydaje. 

Spółka komandytowa musi mieć co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza.

Jeśli usuniemy ze struktury spółkę z o.o. – która na ogół jest jedynym komplementariuszem, to na jej miejsce musimy wprowadzić innego wspólnika – osobę fizyczną, który przyjmie rolę komplementariusza. 

Można to zrobić na trzy sposoby:

 1. zbycie ogółu praw i obowiązków przez spółkę z o.o. na rzecz innej osoby,
 2. przyjęcie nowego komplementariusza do spółki,
 3. zmianę statusu jednego z komandytariuszy na komplementariusza (o ile mamy więcej niż jednego komandytariusza). 

Zanim podejmiesz decyzję, który ze sposobów wybrać – powinieneś zweryfikować umowę spółki. Aby dokonać odpowiednich czynności, muszą być one przewidziane w umowie.

Jeśli umowa milczy na ten temat – to niestety w pierwszej kolejności należy zmienić umowę spółki (koszty notarialne, KRS) i zarejestrować zmiany w KRS (UWAGA! koszty notarialne, KRS + czas). Dopiero po rejestracji zmian, można zmienić wspólnika. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

WAŻNE! 

Osoba fizyczna, która przyjmie na siebie status komplementariusza – odpowiada solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania spółki!

Nawet jeśli jest to odpowiedzialność „tymczasowa”, to i tak może nieść ryzyko dla wspólnika. 

Po przekształceniu bowiem wspólnicy spółki przekształconej (jawnej) odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat. 

Co to oznacza? 

Za zobowiązania powstałe przed wpisem przekształcenia: 

– dawni komandytariusze odpowiadają jedynie do wysokości sumy komandytowej

– dawni komplementariusze (nawet taki komplementariusz „tymczasowy”) odpowiadają całym swym majątkiem! 

Oczywiście za zobowiązania powstałe już w spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką – jednak ryzyko to, od momentu przekształcenia można ograniczyć poprzez stosowne polisy ubezpieczeniowe. 

Nie sposób natomiast ubezpieczyć ew. działań wstecz. 

Jeśli zatem myślisz o przekształceniu się w spółkę jawną, miej na uwadze wyżej wskazaną pułapkę CIT oraz konsekwencje wyłączenia spółki z o.o. ze struktur spółki komandytowej. 

Zamknięcie spółki komandytowej

Olga Łączkowska-Majda03 lutego 2021Komentarze (0)

Jeśli w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi dla spółek komandytowych, postanowiłeś zamknąć spółkę komandytową lub rozważasz jej zamknięcie, w tym wpisie podpowiem Ci jak się do tego zabrać. 

Zamknięcie spółki komandytowej

Przede wszystkim, zgodnie z przepisami, rozwiązanie spółki komandytowej powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. śmierć komplementariusza,
 5. ogłoszenie upadłości komplementariusza,
 6. wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 7. prawomocne orzeczenie sądu.

Ciebie interesują przesłanki wskazane w pkt 1 i 2 powyżej, a w zasadzie pkt 2, gdyż zapewne Twoja umowa spółki komandytowej nie przewiduje przyczyn rozwiązania spółki. 

Jeśli jednak zawarłeś w umowie spółki stosowne postanowienia dotyczące jej rozwiązania, w pierwszej kolejności musisz rozważyć, z którego sposobu możesz skorzystać. 

Jak wskazałam w pkt 2, spółkę komandytową można rozwiązać na podstawie uchwały wspólników i to podjętej jednomyślnie. W uchwale wspólnicy decydują o sposobie zamknięcia spółki.

W zasadzie mamy do wyboru dwie możliwości:

 1. przeprowadzenie likwidacji spółki,
 2. zakończenie działalności spółki bez likwidacji. 

Spółka komandytowa a ZUS

Kilka słów o likwidacji 

Jak już wiesz, uchwała wspólników otwiera etap likwidacyjny spółki. Poza podjęciem uchwały o likwidacji, wspólnicy wybierają likwidatorów, którzy przeprowadzą cały proces.

Likwidatorzy następnie mają za zadanie zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności, likwidatorzy mogą złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. 

Proces likwidacyjny jest często długotrwały i żmudny, a likwidatorzy zobowiązani są sporządzić bilans na dzień otwarcia i zakończenia likwidacji. 

Co ważne, w przypadku, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, likwidatorzy mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy. 

Zamknięcie spółki komandytowej –
czy można to zrobić szybko?

TAK! 

Taką możliwość daje jednomyślna uchwała wspólników, w której wspólnicy ustalają inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki. 

Przeczytaj też: Spółka komandytowa po zmianach w CIT a ZUS

Czy zawsze można uniknąć likwidacji? 

W zasadzie tak! 

Aby zakończenie bytu spółki bez przeprowadzania likwidacji było skuteczne, wspólnicy w stosownych jednomyślnych uchwałach muszą podjąć szereg decyzji związanych z aktualnymi zobowiązaniami i wierzytelnościami spółki, pracownikami, kontrahentami oraz majątkiem spółki – bez podjęcia takich decyzji sąd rejestrowy może odmówić wykreślenia spółki z rejestru. 

Co zrobić z majątkiem spółki?

Wspólnicy mają kilka możliwości. W szczególności można:

 1. podjąć decyzję o zbyciu przedsiębiorstwa w całości osobie trzeciej, lub
 2. przejęciu przedsiębiorstwa przez jednego ze wspólników z obowiązkiem rozliczenia się z pozostałymi wspólnikami,
 3. podzielić majątek w naturze pomiędzy wspólników, bez jego upłynniania,
 4. częściowo upłynnić majątek, a resztę podzielić pomiędzy wspólników w naturze. 

Jeśli spółka ma zobowiązania, wspólnicy powinni również podjąć decyzję dotyczącą rozliczenia lub przejęcia zobowiązań. 

Co ważne, brak uregulowania kwestii zobowiązaniowych może spowodować odmowę wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców! 

W którym momencie następuje zamknięcie spółki? 

Spółka zostaje zamknięta z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu spółki z KRS. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

Czy mogę zamknąć spółkę przez Internet? 

Jeśli Twoja spółka komandytowa jest tzw. spółką internetową – czyli założoną przez portal S24 i nie dokonywano w niej żadnych zmian drogą tradycyjną (akt notarialny), możesz za pośrednictwem portalu S24 otworzyć likwidację spółki.

Nie możesz jednak wykorzystać procedury przyspieszonej (bez likwidacji) – gdyż takie formularze nie są dostępne w systemie. 

Czy uchwały o rozwiązaniu spółki muszą
być w formie aktu notarialnego? 

Przepisy nie wskazują wprost, w jakiej formie uchwały o rozwiązaniu spółki komandytowej powinny być zawarte – odsyłają odpowiednio do przepisów o spółce jawnej.

Z uwagi jednak na fakt, iż założenie spółki komandytowej, zmiany w umowie wymagają formy aktu notarialnego (poza zakładaniem spółki przez S24), uważam, że uchwały o jej rozwiązaniu powinny również zostać zawarte w formie aktu.

Tak wynika też z mojego doświadczenia z sądami rejestrowymi. 

Ile trwa zamknięcie spółki komandytowej? 

Wszystko zależy od tego, na ile spółka komandytowa jest spółką „aktywną” tj. stanu zatrudnienia, rodzaju posiadanych kontraktów, majątku i zobowiązań oraz tego, w jakiej formie spółka zostanie rozwiązana (procedura likwidacji lub jej brak). 

Co zrobić, gdy wspólnicy nie mogą
dojść do porozumienia? 

Jeśli wspólnicy nie są w stanie porozumieć się i podjąć jednomyślnej uchwały co do dalszego bytu prawnego spółki, wspólnikowi, który chce zakończyć byt prawny spółki pozostają dwie drogi:

 1. złożenie wypowiedzenia umowy spółki,
 2. wystąpienie do sądu o rozwiązanie spółki przez sąd. 

Powyższe kwestie zostaną opisane w kolejnym wpisie. 

Spółka komandytowa po zmianach w CIT a ZUS

Olga Łączkowska-Majda14 stycznia 2021Komentarze (0)

Drogi Czytelniku, jak już doskonale wiesz, od 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. (dlaczego od 1 maja dowiesz się stąd>>) spółka komandytowa stała się płatnikiem podatku CIT. 

W poprzednich postach informowałam Cię, w jaki sposób zmieniają się zasady opodatkowania spółki komandytowej oraz rozliczeń z punktu widzenia wspólników (zobacz tutaj>>) 

Przypomnę w tym miejscu, że z punktu widzenia wspólnika zmianie uległy następujące kwestie:

Po pierwsze, podatek dochodowy po stronie wspólnika powstaje dopiero w momencie wypłaty zysku lub zaliczki na poczet zysku. Jeśli więc wspólnik zysku nie wypłaca, to nie ma obowiązku podatkowego.

Po drugie, płatnikiem podatku dochodowego wspólnika stała się spółka – z uwagi na zmianę kwalifikacji podatkowej przychodu. Zgodnie z nowymi przepisami, zysk przypadający na wspólnika kwalifikowany jest jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Po trzecie, z uwagi na zmianę kwalifikacji podatkowej przychodu, jest on objęty stałą stawką 19% podatku PIT. 

Wspólnik nie może zatem, jak to było do tej pory, kwalifikować przychodu z zysku jako „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Co więcej, nie może też wybrać rodzaju opodatkowania (skala podatkowa albo podatek liniowy). 

Spółka komandytowa a ZUS

Opodatkowanie wspólnika spółki komandytowej
zostało zrównane z opodatkowaniem wspólnika
w spółce z o.o. 

Jeśli jestem traktowany jako wspólnik w spółce z o.o., to czy nadal muszę płacić ZUS z tytułu prowadzenia „pozarolniczej działalności gospodarczej”?

Niestety, TAK.

Mimo że ustawodawca zmienił sposób kwalifikowania przychodu wspólnika, to wspólnik na gruncie przepisów innych niż podatkowe, nadal traktowany jest jako wspólnik spółki osobowej tj. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą” i z tego tytułu musi odprowadzać składki na ZUS na dotychczasowych zasadach.

Ustawodawca nie zmienił przepisów ZUSowych!

Co więcej, z powodu zmiany kwalifikacji przychodów wspólnika, wspólnik nie może, jak to było do tej pory, wliczyć do kosztów uzyskania przez niego przychodu z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, należności wpłacanych na ZUS. 

W praktyce oznacza to, że:

 1. Wspólnik spółki komandytowej nadal ma obowiązek opłacania ZUS,
 2. Wspólnik nie może wybrać sposobu opodatkowania przychodu ze spółki – jego przychód obowiązkowo opodatkowany jest 19% PIT,
 3. Wspólnik nie może odliczyć składki na ZUS od podatku powstałego w związku z jego uczestnictwem w spółce komandytowej. 

WAŻNE! 

Wspólnicy spółki z o.o., których przychód z tytułu udziału w spółce traktowany jest na takich samych zasadach jak przychód wspólnika w spółce komandytowej – nie płacą ZUS! 

Mając na uwadze powyższe, masz kolejny argument przemawiający za odejściem od prowadzenia biznesu w spółce komandytowej. 

Dywidenda w spółce z o.o. i w spółce jawnej

Olga Łączkowska-Majda14 stycznia 2021Komentarze (0)

W poprzednim poście (zobacz tutaj) pokazałam Ci jak wygląda aktualnie możliwość wypłaty zysku w spółce komandytowej. Teraz czas na spółkę jawną i spółkę z o.o. 

Jeśli więc nadal zastanawiasz się, czy pozostać w spółce komandytowej, czy też przekształcić się w spółkę jawną lub z o.o., ten wpis jest dla Ciebie! 

Przeczytaj go uważnie …

Dywidenda w spółce z o.o. 

Jeśli rozważasz opcję przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. lub otwarcie nowej spółki z o.o., to musisz wiedzieć, że wypłata zysków dla wspólników nie będzie już tak prosta, jak w spółce komandytowej.

Aby wspólnik mógł otrzymać dywidendę, muszą zostać spełnione (i to równocześnie) następujące przesłanki:

Po pierwsze, musi nastąpić zamknięcie roku obrotowego. Oznacza to, że dopóki spółka nie zamknie chociaż jednego roku obrotowego, nie ma w ogóle możliwości wypłaty dywidendy (ani też zaliczki na poczet dywidendy) dla wspólnika.  

Po drugie, musi zostać sporządzone sprawozdanie finansowe.

Po trzecie, sprawozdanie finansowe musi wykazywać zysk, który może zostać wypłacony wspólnikom.

Po czwarte, zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o przeznaczeniu zysku do wypłaty. Uchwała taka jest podejmowana większością głosów (chyba, że co innego wynika z umowy spółki) – jeśli zatem większościowi wspólnicy podejmą decyzję o nie wypłacaniu zysku, wspólnik mniejszościowy nie może z tym w zasadzie nic zrobić. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

Zaliczka na poczet dywidendy

Oczywiście przepisy przewidują możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, ale również w tym przypadku nie jest to takie proste. 

Aby wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, muszą być spełnione następujące przesłanki: 

Po pierwsze, umowa spółki musi przewidywać możliwość wypłaty zaliczki.

Po drugie, spółka musi posiadać wystarczające środki na wypłatę zaliczki.

Po trzecie, sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy zostało zatwierdzone przez wspólników i wykazuje zysk.

Po czwarte, wysokość zaliczki nie może przekroczyć połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku i pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku, gdy w danym roku obrotowym wspólnikom zostanie wypłacona zaliczka na poczet zysku, a spółka odnotuje stratę lub zysk nieprzekraczający kwot przekazanych w zaliczkach, wspólnicy będą zmuszeni do zwrotu wypłaconych przez spółkę zaliczek w całości lub części.

Dywidenda w spółce z o.o.
po zakończeniu roku obrotowego

Podsumowując, w spółce z o. o. wspólnicy mogą liczyć na zysk ze spółki najwcześniej po zakończeniu pierwszego roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Pierwsze zaliczki mogą być wypłacane również dopiero po zakończeniu pierwszego roku obrotowego. W praktyce zatem wspólnicy na początku prowadzenia działalności, muszą znaleźć inną możliwość pozyskania pieniędzy ze spółki. 

Rozliczenie podatkowe przychodów od dywidendy następuje na takich samych zasadach jak w spółce komandytowej po nowelizacji. Patrz link dywidenda w spółce komandytowej. 

Wskażę pokrótce, aby nie powielać wpisów, że zysk wspólnika (w tym również zaliczka na poczet zysku) opodatkowane są 19% podatkiem dochodowym, a obowiązek zapłaty podatku powstaje wraz z decyzją o wypłacie zysku (zaliczki). 

Co zrobić w drodze przekształcenia spółki komandytowej

Dywidenda (zysk) w spółce jawnej 

Wypłata zysku w spółce jawnej wygląda dokładnie tak samo, jak wypłata zysku w spółce komandytowej przed wprowadzonymi zmianami i objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT.

Oznacza to, że wspólnicy:

– mają roszczenie o wypłatę zysku po zakończeniu każdego roku obrotowego,

– mogą żądać 5% odsetek od udziału kapitałowego,

– mogą wypłacać w ciągu roku zaliczki na poczet zysku w zasadzie na dowolnych zasadach. 

Spółka jawna co do zasady nie jest płatnikiem podatku dochodowego, płatnikami są wspólnicy. Jeśli więc w danym okresie rozliczeniowym w spółce powstał dochód, jest on dzielony proporcjonalnie pomiędzy wspólników według udziału w zyskach i opodatkowany podatkiem dochodowym przez wspólnika.

Przychód wspólnika traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej, co oznacza, że wspólnik może wybrać sposób opodatkowania: skalę lub podatek liniowy. 

UWAGA!

Jeśli wspólnikiem spółki jawnej jest podmiot niebędący osobą fizyczną (np. inna spółka), to spółka jawna również staje się płatnikiem CIT ze wszystkimi tego konsekwencjami!