Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 601 246 252

Od momentu potwierdzenia, że Nowy Polski Ład faktycznie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r., nie ma dnia, abym nie otrzymywała zapytań o zamknięcie spółki komandytowej.

Motywacja Klientów jest różna: że CIT, że PIT, że ZUS.

Czy faktycznie warto zamknąć spółkę komandytową?

Odpowiem jak zwykle – to zależy. Spółka komandytowa opodatkowana jest aktualnie tak jak spółki kapitałowe. Spółka płaci podatek dochodowy, a następnie w przypadku wypłaty zysków dla wspólników, odprowadzany jest podatek dochodowy od wypłaconego zysku.

ZUS wspólnikaNadal jednak masz możliwość wypłaty zaliczki na poczet zysku wtedy, kiedy chcesz. Spółka komandytowa zapewnia nadal bezpieczeństwo prawne w zakresie ochrony majątku osobistego komandytariuszy i ogranicza ich odpowiedzialność do minimum.

Co będzie z ZUSem w spółce komandytowej?

Nowy Polski Ład wprowadził rewolucję w zakresie płacenia składek na ZUS, która jednych cieszy (rząd), innych oburza (przedsiębiorcy).

Wiadomo już, że przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej zapłacą 9% składkę zdrowotną od dochodów, a przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym 4,9%. Składki nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Jaką składkę zapłacą wspólnicy spółki komandytowej?

Zanim potwierdzono ostateczną treść Nowego Polskiego Ładu, spekulowano, że wspólnicy spółki komandytowej będą traktowani tak jak przedsiębiorcy jednoosobowi i będą musieli płacić składki od dochodu.

Rozwiązanie uchwalone w Nowym Polskim Ładzie nie jest wcale złe dla wspólników spółek komandytowych.

Wspólnicy spółki komandytowej od 1 stycznia 2022 r. będą opłacać składkę zdrowotną w formie ryczałtu. Składka będzie wynosić 9% podstawy, ale nie ich realnego dochodu ze spółki lub dochodu Spółki, a 9% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.

Ile zapłacę jako wspólnik spółki komandytowej?

Zgodnie z danymi ujawnionymi przez GUS, średnie miesięczne wynagrodzenie za II kwartał 2021 r. wyniosło 5.504,52 zł, natomiast za III kwartał 5.657,30 zł. Przy powyższych wartościach wspólnik zapłaciłby składkę zdrowotną wysokości ok. 495 – 510 zł.

Prognozuje się, że średnie miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał tego roku może dojść nawet do 6.000 zł. W takiej sytuacji wspólnik spółki komandytowej może zapłacić ok. 540 zł.

Oczywiście, zapłacisz więcej niż w tym roku i latach poprzednich. Mając jednak na uwadze podniesienie składki zdrowotnej i nowe zasady jej naliczania od 2022 r., wspólnicy spółki komandytowej nie wyjdą na tym źle, w porównaniu z innymi formami prowadzenia działalności.

W mojej ocenie więc spółka komandytowa nadal będzie atrakcyjna dla przedsiębiorców. Zastanów się więc dwa razy zanim podejmiesz decyzję o jej zamknięciu.

***

Po przeczytaniu: „ZUS WSPÓLNIKA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ A NOWY POLSKI ŁAD”, zapraszam również do lektury:

Zarówno Klienci jak i czytelnicy bloga pytają mnie ostatnio o prostą spółkę akcyjną. Z uwagi na to, że jest to nowy twór, zachwalany jako prosty i tańszy sposób na prowadzenie biznesu, budzi duże zainteresowanie.

Ale czy prosta spółka akcyjna jest
alternatywą dla spółki komandytowej?

To zależy 🙂

Na pewno powyższa odpowiedź nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, pozwól zatem, że przybliżę Ci prostą spółkę akcyjną, abyś mógł zastanowić się, czy ta nowa forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej jest dla Ciebie.

  1. Prostą spółkę akcyjną możesz założyć tak jak spółkę komandytową – tradycyjnie, u notariusza albo elektronicznie, za pomocą odpowiedniego formularza w portalu S24. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś przekształcił swoją spółkę komandytową w prostą spółkę akcyjną.
  2. Prosta spółka akcyjna nie potrzebuje na start dużego kapitału akcyjnego – wystarczy … 1 zł. Co ważne, kapitału akcyjnego nie trzeba wnosić w chwili zakładania spółki, może zostać wniesiony w terminie do 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru.
  3. Wkładem do spółki może być świadczenie pracy lub usług – jeśli nie masz więc dużych środków finansowych – nie musisz ich wnosić do spółki, wystarczy Twoja praca!
  4. Firma spółki może zostać sformułowana w sposób dowolny, nie musi zawierać nazwiska lub firmy jednego z akcjonariuszy, ani wskazywać na działalność lub branżę, w której spółka ma działać.
  5. Akcje nie mają formy dokumentu, ich zapis następuje w specjalnym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym np. przez biuro maklerskie. Dzięki temu w KRS nie są ujawnione dane akcjonariuszy.
  6. Można w prosty i szybki sposób zbyć akcje – nie jest wymagana nawet forma pisemna, a jedynie forma dokumentowa co oznacza, że akcje w spółce można zbyć drogą mailową.

Akcjonariusze nie prowadzą spraw spółki i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec wierzycieli. Organem, który zarządza spółką jest zarząd albo rada dyrektorów – ich odpowiedzialność wygląda tożsamo do odpowiedzialności członków zarządu w spółce z o.o.

Prostą spółkę akcyjną można zamknąć w sposób podobny do zamknięcia spółki komandytowej: po przeprowadzeniu likwidacji albo w sposób uproszczony, w którym jeden z akcjonariuszy przejmuje całość majątku spółki z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli.

Czytając powyższe cechy charakterystyczne można mieć wrażenie, że prosta spółka akcyjna jest atrakcyjna z uwagi właśnie na tę prostotę w jej prowadzeniu.

Ale czy to się opłaca?

Prosta spółka akcyjna będzie opodatkowana na takich samych zasadach jak inne spółki kapitałowe oraz aktualnie spółka komandytowa.

Oznacza to, że spółka będzie płatnikiem podatku CIT 9% lub 19% (w zależności od wysokości przychodu, sposobu powstania spółki). Ponadto zysk wypłacany akcjonariuszom będzie opodatkowany, tak jak zysk wspólników spółek z o.o. oraz spółek komandytowych (19% podatku).

Spółka komandytowa a ZUS

Dodatkowo, ustawodawca wprowadził surowsze wymagania do wypłaty zysku niż w spółce z o.o., gdyż poza określonymi maksymalnymi kwotami, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, konieczności podjęcia uchwały o jej wypłacie, wskazał, że wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty.

Co to oznacza?

Przez to, że ustawodawca posłużył się bardzo ocennym sformułowaniem, dał organowi zarządzającemu tzw. furtkę do wstrzymania ewentualnych wypłat. Jak faktycznie będzie funkcjonować ten przepis, dopiero życie pokaże …

Po zapoznaniu się z powyższą, co prawda krótką informacją dotyczącą prostej spółki akcyjnej, pewnie dojdziesz do wniosku, że nowa forma prawna nie jest jednak dla Ciebie.

W większości przypadków zgodzę się z Tobą.

Dla kogo zatem jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona przede wszystkim do wszelkich działalności start-upowych, działalności innowacyjnych, w których pewna grupa osób ma pomysł na biznes, ale nie ma kapitału, by ten pomysł wcielić w życie lub rozwinąć.

Prosta spółka akcyjna przez swoją prostotę daje możliwość szybkiego pozyskania inwestorów, zabezpieczając jednocześnie ich interesy.

Jeśli dane przedsięwzięcie odniesie sukces, pewnie prosta spółka akcyjna będzie przekształcana w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną (może nawet wprowadzana na giełdę). Jeśli jednak biznes nie wypali, prosta spółka akcyjna może zostać szybko zamknięta.

Jeżeli zatem myślisz o rozwijaniu swojej spółki, pozyskaniu dla niej kapitału lub inwestora, a jednocześnie nie zależy Ci na bieżącej wypłacie zysków, to może warto rozważyć prostą spółkę akcyjną?

***

Po przeczytaniu: „Prosta spółka akcyjna. Alternatywa dla spółki komandytowej?”, zapraszam również do lektury:

Rozwód wspólnika spółki komandytowej

Olga Łączkowska-Majda13 lipca 2021Komentarze (0)

Rozwód jednego ze wspólników spółki osobowej jest wydarzeniem, dotyczącym prywatnej sfery wspólnika, które teoretycznie nie powinno mieć wpływu na prowadzenie biznesu.

Jak jest naprawdę?

Z tego wpisu dowiesz się, czy rozwód wspólnika może mieć wpływ na prowadzenie spółki komandytowej.

Zacznijmy jednak od początku:

Czy tzw. udział w spółce komandytowej może być przedmiotem współwłasności małżeńskiej?

Tak.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej, zwanej potocznie intercyzą, to od momentu zawarcia małżeństwa obowiązuje w ich związku wspólność majątkowa małżeńska.

Oznacza to, że udział w spółce komandytowej wspólnika pozostającego w związku małżeńskim może należeć faktycznie do majątku wspólnego małżonków, mimo że wobec spółki ujawniony jest tylko jeden wspólnik.

Czy zawsze udział wspólnika pozostającego w związku małżeńskim stanowi współwłasność małżeńską?

Nie.

Mimo że wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, udział w spółce komandytowej może być tylko jego własnością.

Dzieje się tak w następujących sytuacjach:

  • wspólnik mimo zawarcia związku małżeńskiego ma ustanowioną rozdzielność majątkową

Czy można to gdzieś sprawdzić?

Informacja o stanie cywilnym wspólnika oraz istnieniu rozdzielności majątkowej jest ujawniana w KRS. Pobierając odpis aktualny ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć taką informację w rubryce dotyczącej danego wspólnika.

  •  wspólnik nabył udział lub przystąpił do spółki przed zawarciem związku małżeńskiego

Rozwód wspólnika spółki komandytowejTo może być trudniejsze do sprawdzenia.

Jeśli znasz datę przystąpienia danego wspólnika do spółki (co wynika z treści umowy spółki, umowy zbycia OPIO i jest ujawnione w KRS) i znasz datę zawarcia związku małżeńskiego, to będziesz mieć pewność, czy udział w spółce należy do majątku osobistego wspólnika czy jest objęty wspólnością majątkową małżeńską.

Czy małżonek wspólnika może podejmować decyzje w spółce?

Nie.

Wobec spółki działać może jedynie wspólnik, który jest ujawniony w umowie spółki i KRS.

Czy wspólnik spółki musi mieć zgodę małżonka na zbycie OPIO?

Co do zasady nie.

Zbycie OPIO w spółce komandytowej nie zostało ujęte w KRiO jako czynność wymagająca zgody drugiego małżonka. Jeśli jednak drugi z małżonków złoży sprzeciw na dokonanie czynności, zbycie może okazać się nieważne.

Czy nowy wspólnik musi mieć zgodę małżonka do przystąpienia do spółki?

Co do zasady nie.

Sytuacja wygląda podobnie jak ze zbyciem OPIO.

Jeśli jednak na poczet wkładu wspólnik wnosi składniki majątku wspólnego lub pieniądze, to małżonek może złożyć stosowny sprzeciw.

Jeśli jako wkład wnoszone jest przedsiębiorstwo lub nieruchomość, wtedy zgoda małżonka jest niezbędna.

Czy można się zabezpieczyć przed sprzeciwami?

Tak.

Wystarczy do czynności przedłożyć pisemną zgodę drugiego z małżonków na jej dokonanie.

Co dzieje się z udziałem w spółce w przypadku rozwodu wspólnika?

Ogół praw i obowiązków (OPIO), czyli tzw. udział w spółce komandytowej, jako składnik majątku wspólnego ulega podziałowi wraz z pozostałym majątkiem wspólnym małżonków.

Z uwagi jednak na to, że OPIO samo w sobie jest niepodzielne. Nie zostanie podzielone na pół, a przyznane na własność jednego z małżonków z obowiązkiem rozliczenia się z drugim małżonkiem.

Czy małżonek wspólnika może zostać wspólnikiem?

W teorii jest taka możliwość, jednak ze względów prawnych i praktycznych tak się nie dzieje.

Po pierwsze, co do zasady zmiana wspólnika w spółce komandytowej wymaga zgody pozostałych wspólników.

Nawet jeśli sąd w toku podziału majątku, przyznałby OPIO małżonkowi niebędącemu wspólnikiem, to pozostali wspólnicy mogą nie wyrazić zgody na jego wejście do spółki.

Po drugie, małżonek niebędący wspólnikiem, na ogół również nie bierze udziału w jakimkolwiek prowadzeniu spółki.

W jego interesie nie leży więc przejęcie OPIO, lecz uzyskanie odpowiedniej kwoty lub innego ekwiwalentnego składnika majątku.

Czy zatem rozwód wspólnika może mieć wpływ na spółkę?

W mojej ocenie bezpośredniego wpływu nie ma. Szanse na przejęcie udziału w spółce przez współmałżonka są znikome.

Może mieć natomiast pośredni wpływ, w szczególności, jeśli udział w spółce jest jednym z najbardziej dochodowych składników majątku wspólnego.

Może okazać się, że małżonek będący wspólnikiem będzie zobowiązany do dokonania spłaty byłego małżonka, a jedyne środki, które może na to przeznaczyć będą pochodziły ze spółki.

Wtedy taki wspólnik może podejmować w spółce działania, w celu uzyskania z niej jak najwięcej środków dla siebie, a niekoniecznie opłacalnych w danym momencie dla spółki.

***

Po przeczytaniu: „Rozwód wspólnika spółki komandytowej”, zapraszam również do lektury:

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej

Olga Łączkowska-Majda24 czerwca 2021Komentarze (0)

Jak już wspomniałam w poprzednich postach (zobacz tutaj), jeśli nie chcesz być już wspólnikiem w spółce komandytowej, możesz złożyć wypowiedzenie umowy spółki komandytowej.

Czy każdą umowę spółki komandytowej mogę wypowiedzieć?

Co do zasady tak. Jeśli z treści umowy spółki wynika, że została zawarta na czas nieokreślony albo umowa milczy na temat okresu jej zawarcia, to niezależnie od treści innych postanowień umowy, możesz wypowiedzieć umowę Spółki.

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowejJeśli umowa Twojej Spółki została zawarta na czas określony, to wypowiedzieć możesz ją jedynie, jeśli wynika to z umowy.

Jak wypowiedzieć umowę spółki?

Wystarczy złożyć komplementariuszowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

Do kiedy będę wspólnikiem?

W zależności od terminu okresu wypowiedzenia. Jeśli umowa milczy na temat okresu wypowiedzenia, to okres ten wynosi 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

Jeśli więc złożysz wypowiedzenie do 30 czerwca danego roku, wspólnikiem spółki pozostaniesz do końca roku.

Jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone 1 lipca lub później, to wspólnikiem zostajesz do końca kolejnego roku.

Pamiętaj o terminie!

Umowa Spółki może w sposób odmienny określać termin wypowiedzenia. Termin ten może być krótszy np. 3 miesiące, 1 miesiąc itp., nie musi być też powiązany z końcem danego roku.

Można więc w umowie spółki wskazać, że wypowiedzenie będzie 6 miesięczne, ale termin będzie liczony od momentu złożenia wypowiedzenia

Uprawnienia wspólnika w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia nadal pozostajesz wspólnikiem spółki i masz wszystkie prawa i obowiązki jak dotychczas.

Dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, przestajesz być wspólnikiem i masz roszczenie o rozliczenie się ze spółką.

Czy pozostali wspólnicy mogą złożyć mi wypowiedzenie?

Nie.

Uprawnienie do wypowiedzenia umowy spółki komandytowej przyznane zostało jedynie wspólnikowi i dotyczy jego uczestnictwa w spółce.

W myśl zasady: jeśli nie chcesz już być wspólnikiem w spółce komandytowej – możesz odejść.

WAŻNE!

Pozostali wspólnicy nie mogą złożyć Ci wypowiedzenia, które miałoby na celu wykluczenie Ciebie ze spółki!

Jeżeli jednak istnieje w spółce konflikt między wspólnikami, nikt nie chce sprzedać OPIO (o czym pisałam tutaj) ani wypowiedzieć umowy spółki, jak również wspólnicy nie są zgodni co do zamknięcia spółki, to pozostaje powództwo o rozwiązanie spółki przez sąd.

Każdy ze wspólników może wystąpić z takim pozwem do sądu, ale musi wykazać, że istnieją ważne powody do rozwiązania spółki.

Jeśli tylko jeden wspólnik jest „problematyczny”, a pozostali wspólnicy są zgodni co do działań w spółce, mogą wystąpić do sądu z pozwem o wyłączenie ze spółki „problematycznego” wspólnika. Muszą również wykazać, że istnieją ku temu ważne powody.

***

Po przeczytaniu: „Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej”, zapraszam również do lektury:

 

 

Sprzedaż tzw. udziałów w spółce komandytowej jest najszybszym sposobem wyjścia ze spółki. Z chwilą podpisania umowy przestajesz być wspólnikiem spółki komandytowej. Jeśli to niechciany wspólnik podpisuje umowę, z chwilą jej podpisania przestaje być wspólnikiem.

Proste?

Niby tak, ale nie do końca…

Po pierwsze, w spółce komandytowej nie mamy udziałów (tak jak w spółce z o.o.), ale jeden niepodzielny udział, zwany ogółem praw i obowiązków wspólnika (w skrócie: OPIO). Oznacza to, że nie możesz zbyć części udziału (np. połowy).

Wyjście (wystąpienie) wspólnika ze spółki komandytowej – sprzedaż udziałówPrzedmiotem zbycia może być jedynie całe OPIO, albo nic.

Co wchodzi w skład OPIO?

W skład OPIO wchodzą zarówno prawa np. prawo do zysku w określonej w umowie części, udział w majątku likwidowanej spółki, prawo głosu mające odpowiednią „moc”, wysokość sumy komandytowej.

Jeśli umowa przewidywała określone obowiązki, to również nabywca zobligowany jest do ich realizacji.

UWAGA!

Jeśli umowa spółki przewidywała uprawnienia lub obowiązki osobiste, związane tylko z danym wspólnikiem – to takie uprawnienia lub obowiązki nie przechodzą na nabywcę.

Po drugie, zanim sprzedasz lub kupisz OPIO, sprawdź umowę spółki!

Jeśli tego nie zrobisz, może okazać się, że cała transakcja będzie nieważna!

Czego szukać w umowie spółki?

W pierwszej kolejności sprawdź, czy umowa przewiduje w ogóle możliwość zbycia OPIO. Jeśli nie ma żadnego postanowienia w tym zakresie – nie można zbyć OPIO!

Najpierw wspólnicy muszą zmienić umowę spółki, a dopiero później rozważać zbycie.

Jeśli umowa pozwala na zbycie OPIO, sprawdź jakie są wymogi zbycia.

Umowa może uzależnić możliwość zbycia od pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, większości wspólników, konkretnego wspólnika (np. komplementariusza) lub posiadania przez nabywcę określonych cech.

Umowa może też wskazywać, że na zbycie nie jest potrzebna jakakolwiek zgoda.

Oczywiście umowa może przewidywać dalsze ograniczenia w zbyciu np. wprowadzać prawo pierwszeństwa lub pierwokupu dla dotychczasowych wspólników.

Spółka komandytowa a ZUSJeśli mam już wszystkie zgody, w jakiej formie zawrzeć umowę?

Do zbycia OPIO nie jest wymagana żadna forma szczególna, możesz sporządzić umowę na piśmie, nie musisz iść do notariusza.

Czy trzeba zmienić umowę spółki komandytowej?

To zależy.

Jeśli zbyciu ulega OPIO komandytariusza, to nie musisz zmieniać umowy spółki.

Jeśli jednak to komplementariusz zbywa OPIO, umowa spółki musi zostać zmieniona.

***

Po przeczytaniu: „Wyjście (wystąpienie) wspólnika ze spółki komandytowej – sprzedaż udziałów”, zapraszam również do lektury:

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay