Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 601 246 252

Dywidenda w spółce komandytowej

Olga Łączkowska-Majda14 stycznia 2021Komentarze (0)

Dywidenda w spółce komandytowej – co to takiego? Spółka komandytowa pomimo opodatkowania podatkiem CIT, czyli podatkiem od osób prawnych, nie jest spółką kapitałową (jak sp. z o.o. i S.A.), ale wciąż spółką osobową. Oznacza to, że stosuje się do niej przepisy ksh dotyczące spółek osobowych. Natomiast jeśli chodzi o opodatkowanie jej zysków stosuje się do niej przepisy dotyczące spółek kapitałowych. 

Pomieszanie z poplątaniem?

Dywidenda w spółce komandytowej

W poprzednim poście (zobacz tutaj>>) była już mowa o wypłacie zysku dla wspólników i zasadach jego opodatkowania w tzw. „przejściowym” okresie.

Wiesz już Czytelniku, że zysk wypracowany do momentu wprowadzenia CIT rozliczasz i wypłacasz na starych zasadach.

Teraz dowiesz się, jak to będzie wyglądać na podstawie nowych przepisów. 

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy sobie kilka pojęć. 

Po pierwsze, spółka komandytowa, mimo zmian w przepisach podatkowych, nadal pozostaje spółką osobową. 

Co to oznacza? 

Po pierwsze, nadal mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych dla spółek osobowych / komandytowych w zakresie wypłaty zysku, wypłaty zaliczek, odsetek od udziału kapitałowego, zasad ustalania wysokości udziału w zyskach poszczególnych wspólników. 

Po drugie, samo pojęcie DYWIDENDA odnosi się do spółek kapitałowych i jako takie nie funkcjonuje na gruncie spółek komandytowych. W spółkach komandytowych mamy wypłatę zysku, a nie dywidendy ☺. Oczywiście możesz się posiłkować słowem „dywidenda” jako skrótem myślowym, ale już nie na gruncie dokumentów. 

Po trzecie, wprowadzenie zmian podatkowych z dniem 1 stycznia 2021 r. dotyczy tylko kwestii podatkowych. Jak pisałam już wcześniej, spółka komandytowa, mimo że jest spółką osobową, to na gruncie podatkowym traktowana jest jak spółka kapitałowa. 

W tym momencie pewnie znów masz Czytelniku mętlik w głowie. Wyjaśnijmy więc zatem wszystko po kolei. 

Wypłaty zysku dla wspólników
spółki komandytowej

UWAGA – zasady wypłaty zysku dla wspólników od 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. NIE ULEGŁY ZMIANIE. 

Wspólnicy uczestniczą w zysku spółki na zasadach określonych w umowie spółki, a jeśli umowa milczy na ten temat, to zastosowanie znajdują przepisy KSH, zgodnie z którymi komandytariusze uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, a komplementariusze w częściach równych. 

Wspólnicy nadal mogą pobierać zaliczki na poczet zysku. Pamiętać należy, że umowa spółki komandytowej powinna co do zasady regulować możliwość wypłaty zaliczek, a jeśli takiej regulacji nie ma, powinno to wynikać ze stosownej uchwały wspólników. 

Co zrobić w drodze przekształcenia spółki komandytowej

Zasady wypłaty zaliczek w spółce komandytowej nadal można swobodnie kształtować. Oznacza to, że aby wypłacić wspólnikowi zaliczkę, nie jest wymagane zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zamknięcie roku obrotowego czy też wykazanie zysku na określonym poziomie za poprzedni rok lub bieżąco. 

Jedynym warunkiem wypłaty zaliczki jest w zasadzie posiadanie przez spółkę środków finansowych.

Wspólnicy nadal posiadają prawo do żądania podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeśli więc wspólnik nie otrzyma należnego mu zysku, ma roszczenie względem spółki o jego wypłatę. Może więc wystosować powództwo o zapłatę do sądu.  

WAŻNE! 

W spółce z o.o. wspólnicy nie posiadają prawa do żądania podziału i wypłaty zysku, jeśli więc zysk na podstawie uchwały większości udziałowców, nie zostanie przeznaczony do wypłaty, wspólnik nie ma roszczenia o jego wypłatę i nie może złożyć powództwa w tym zakresie. 

Co więcej, wspólnicy spółki komandytowej nadal mogą żądać (o ile umowa spółki nie wyłącza tego prawa) wypłacenia corocznie odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. Takiego uprawnienia nie ma w spółce z o.o. 

Zmieniły się zasady opodatkowania zysku
spółki komandytowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT i PIT, spółka komandytowa stała się płatnikiem podatku od osób prawnych. Oznacza to, że od dochodu osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym, spółka płaci podatek dochodowy 9% lub 19%. 

Wspólnicy natomiast nie płacą podatku dochodowego, liczonego proporcjonalnie do udziału w zyskach, tak jak to było do tej pory. 

Zatwierdzenie SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w spółce
komandytowej za rok 2021 – Zobacz!

Podatek po stronie wspólnika powstaje dopiero wtedy, gdy wspólnik otrzyma zaliczkę na poczet zysku lub zysk za dany rok obrotowy. 

Wspólniku – jeśli nie wypłacasz sobie pieniędzy ze spółki komandytowej, nie płacisz podatku. 

Podatek odprowadzany jest dopiero, kiedy wypłacasz sobie środki (czy też zaliczkowo, czy też całościowo za zysk). Zobowiązana do pobrania i odprowadzenia podatku będzie teraz spółka komandytowa. Wspólnik otrzyma zaliczkę lub zysk w kwocie netto.

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

Zmienił się również sposób kwalifikowania
wypłaty zysków dla celów podatkowych 

Do tej pory dochody spółki komandytowej rozliczane były przez wspólników w ramach źródła przychodów pod nazwą „pozarolnicza działalność gospodarcza” – proporcjonalnie do udziału w zyskach.

Teraz tzw. „dywidenda” w spółce komandytowej wspólnika będzie kwalifikowana jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wspólnicy będący osobami fizycznymi będą musieli je zaliczyć do przychodów kapitałów pieniężnych opodatkowanych według stawki 19% PIT. 

WAŻNE! 

Z uwagi na zmianę kwalifikacji źródła przychodów – wspólnik nie może przyjąć innego sposobu opodatkowania, jego przychód rozliczany jest na podstawie stałej stawki 19%.

Pod względem podatkowym więc spółka komandytowa została zrównana ze spółką z o.o. 

Olga Łączkowska-Majda
adwokat

***

Przeczytaj także:

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej – rozliczenie

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej

SPÓŁKA KOMANDYTOWO–AKCYJNA vs. Nowy Polski Ład

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: