Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Sklep +48 601 246 252

Dywidenda w spółce z o.o. i w spółce jawnej

Olga Łączkowska-Majda14 stycznia 2021Komentarze (0)

W poprzednim poście (zobacz tutaj) pokazałam Ci jak wygląda aktualnie możliwość wypłaty zysku w spółce komandytowej. Teraz czas na spółkę jawną i spółkę z o.o. 

Jeśli więc nadal zastanawiasz się, czy pozostać w spółce komandytowej, czy też przekształcić się w spółkę jawną lub z o.o., ten wpis jest dla Ciebie! 

Przeczytaj go uważnie …

Dywidenda w spółce z o.o. 

Jeśli rozważasz opcję przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. lub otwarcie nowej spółki z o.o., to musisz wiedzieć, że wypłata zysków dla wspólników nie będzie już tak prosta, jak w spółce komandytowej.

Aby wspólnik mógł otrzymać dywidendę, muszą zostać spełnione (i to równocześnie) następujące przesłanki:

Po pierwsze, musi nastąpić zamknięcie roku obrotowego. Oznacza to, że dopóki spółka nie zamknie chociaż jednego roku obrotowego, nie ma w ogóle możliwości wypłaty dywidendy (ani też zaliczki na poczet dywidendy) dla wspólnika.  

Po drugie, musi zostać sporządzone sprawozdanie finansowe.

Po trzecie, sprawozdanie finansowe musi wykazywać zysk, który może zostać wypłacony wspólnikom.

Po czwarte, zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o przeznaczeniu zysku do wypłaty. Uchwała taka jest podejmowana większością głosów (chyba, że co innego wynika z umowy spółki) – jeśli zatem większościowi wspólnicy podejmą decyzję o nie wypłacaniu zysku, wspólnik mniejszościowy nie może z tym w zasadzie nic zrobić. 

Spolka komandytowa CIT - radzi pani mec. Olga Laczkowska-Majda

Zaliczka na poczet dywidendy

Oczywiście przepisy przewidują możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, ale również w tym przypadku nie jest to takie proste. 

Aby wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, muszą być spełnione następujące przesłanki: 

Po pierwsze, umowa spółki musi przewidywać możliwość wypłaty zaliczki.

Po drugie, spółka musi posiadać wystarczające środki na wypłatę zaliczki.

Po trzecie, sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy zostało zatwierdzone przez wspólników i wykazuje zysk.

Po czwarte, wysokość zaliczki nie może przekroczyć połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku i pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku, gdy w danym roku obrotowym wspólnikom zostanie wypłacona zaliczka na poczet zysku, a spółka odnotuje stratę lub zysk nieprzekraczający kwot przekazanych w zaliczkach, wspólnicy będą zmuszeni do zwrotu wypłaconych przez spółkę zaliczek w całości lub części.

Dywidenda w spółce z o.o.
po zakończeniu roku obrotowego

Podsumowując, w spółce z o. o. wspólnicy mogą liczyć na zysk ze spółki najwcześniej po zakończeniu pierwszego roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Pierwsze zaliczki mogą być wypłacane również dopiero po zakończeniu pierwszego roku obrotowego. W praktyce zatem wspólnicy na początku prowadzenia działalności, muszą znaleźć inną możliwość pozyskania pieniędzy ze spółki. 

Rozliczenie podatkowe przychodów od dywidendy następuje na takich samych zasadach jak w spółce komandytowej po nowelizacji. Patrz link dywidenda w spółce komandytowej. 

Wskażę pokrótce, aby nie powielać wpisów, że zysk wspólnika (w tym również zaliczka na poczet zysku) opodatkowane są 19% podatkiem dochodowym, a obowiązek zapłaty podatku powstaje wraz z decyzją o wypłacie zysku (zaliczki). 

Co zrobić w drodze przekształcenia spółki komandytowej

Dywidenda (zysk) w spółce jawnej 

Wypłata zysku w spółce jawnej wygląda dokładnie tak samo, jak wypłata zysku w spółce komandytowej przed wprowadzonymi zmianami i objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT.

Oznacza to, że wspólnicy:

– mają roszczenie o wypłatę zysku po zakończeniu każdego roku obrotowego,

– mogą żądać 5% odsetek od udziału kapitałowego,

– mogą wypłacać w ciągu roku zaliczki na poczet zysku w zasadzie na dowolnych zasadach. 

Spółka jawna co do zasady nie jest płatnikiem podatku dochodowego, płatnikami są wspólnicy. Jeśli więc w danym okresie rozliczeniowym w spółce powstał dochód, jest on dzielony proporcjonalnie pomiędzy wspólników według udziału w zyskach i opodatkowany podatkiem dochodowym przez wspólnika.

Przychód wspólnika traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej, co oznacza, że wspólnik może wybrać sposób opodatkowania: skalę lub podatek liniowy. 

UWAGA!

Jeśli wspólnikiem spółki jawnej jest podmiot niebędący osobą fizyczną (np. inna spółka), to spółka jawna również staje się płatnikiem CIT ze wszystkimi tego konsekwencjami! 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Majda Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: