Olga Łączkowska – Majda

adwokat

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym prowadzeniu procesów gospodarczych. Z zakresu prawa handlowego zajmuję się między innymi zakładaniem, likwidacją, przekształceniami oraz łączeniem spółek prawa handlowego.
[Więcej >>>]

Sklep +48 601 246 252

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – wady

Olga Łączkowska-Majda07 października 2020Komentarze (0)

Ostatnim razem opisałam wszystkie zalety działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kliknij tutaj). Jeśli wskutek opodatkowania CIT-em Twojej spółki komandytowej planujesz przekształcenie właśnie w tę formę, to już wiesz, dlaczego warto to zrobić. 

Ale…

Spółka z o.o. ma także swoje istotne wady. Z tych także musisz zdawać sobie sprawę.

Oto one. Posłuchaj…

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – wady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest tworem idealnym, ma też swoje wady, które związane są z następującymi obszarami:

 1. sformalizowana wypłata zysków,
 2. podwójne opodatkowanie, 
 3. wysokie koszty prowadzenia działalności,
 4. sformalizowana likwidacja działalności. 

Sformalizowana wypłata zysków

W spółce z o.o. nie jest już tak wygodnie jak w spółce jawnej czy komandytowej, w których wspólnicy mogą swobodnie wypłacać zyski lub zaliczki na poczet zysków. Aby wypłacić zysk w spółce z o.o., muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

 • zamknięty rok obrotowy i sporządzone sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie wykazujące zysk,
 • zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o wypłacie zysku. 

Jeśli choćby jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, wspólnicy mogą nie zobaczyć żadnych pieniędzy ze spółki. 

Warto wiedzieć, że istnieje wyjątek od powyższej reguły –
zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy.

Niestety, również w tym przypadku, wypłata zaliczek jest mocno sformalizowana i zależy od spełnienia łącznie następujących warunków: 

 • umowa spółki musi zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące wypłaty zaliczki na poczet dywidendy,
 • spółka ma sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,
 • sprawozdanie to wykazało zysk,
 • zaliczka nie może przekroczyć połowy zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku i pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 

Kiedy więc jako wspólnik zacznę zarabiać w spółce z o.o.?

Mając na uwadze powyższe formalności w pierwszym roku działalności spółki nie ma możliwości wypłaty dywidendy lub zaliczki. Najwcześniej taka szansa pojawi się po zamkniętym roku obrotowym i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 

Należy jednak pamiętać, że istnieją inne możliwości, aby wspólnik zaczął otrzymywać środki pieniężne ze spółki z o.o. już od początku jej założenia. Ale o szczegóły w innym wpisie☺ 

Co zrobić w drodze przekształcenia spółki komandytowej

Podwójne opodatkowanie 

Wielu przedsiębiorców, prowadząc ze mną rozmowy o wyborze spółki, boi się spółki z o.o. z uwagi na tzw. „podwójne opodatkowanie”. 

„Podwójne opodatkowanie” – co to naprawdę jest i czy warto się bać? 

Tak zwane podwójne opodatkowanie polega na tym, że dochód spółki może podlegać opodatkowaniu z dwóch różnych podstaw prawnych.

Po pierwsze spółka z o.o. jako osoba prawna jest płatnikiem podatku od osób prawnych tzw. CIT (9% lub 19%).

Jeśli zatem w danym okresie rozliczeniowym spółka osiągnie dochód (przychód minus koszt), to podlega on opodatkowaniu podatkiem CIT. 

Co ważne – podatek CIT płaci spółka, nie wspólnicy!

Jeżeli w dalszej kolejności zgromadzenie wspólników postanowi wypłacić wspólnikom zysk w postaci dywidendy, to dywidenda ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przez wspólników – 19%.

Jeśli więc zysk za dany okres zostaje wypłacony wspólnikom – wspólnicy od wypłaconych środków płacą podatek.

Jest zysk – jest wypłata – jest podatek! 

Proste☺ 

Prowadzenie spółki osobowej jest korzystniejsze, gdyż tylko wspólnicy płacą podatek (jednorazowe opodatkowanie)?

I tak i nie.

Do końca 2020 r. faktycznie spółki osobowe były atrakcyjne z uwagi na jednorazowe opodatkowanie zysków.

Od stycznia 2021 r. ustawodawca przewidział jednak zmiany, zgodnie z którymi obowiązek zapłaty CIT obejmie również spółki komandytowe, a także na spółki jawne, jeśli w ich strukturach są wspólnicy niebędący osobami fizycznymi. Do tego należy pamiętać o subsydiarnej odpowiedzialności w spółce jawnej. 

Wysokie koszty prowadzenia działalności

Spółka z o.o. jest objęta obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych.

Poziom skomplikowania rachunkowości powoduje, że w zasadzie zawsze spółki muszą skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Koszt prowadzenia księgowości zależy oczywiście od ilości i obszerności księgowanych dokumentów, ale na ogół nie schodzi poniżej 500 zł netto za miesiąc rozliczeniowy. 

Sformalizowana likwidacja działalności

Spółki z o.o. nie można też zamknąć z dnia na dzień.

Do zamknięcia spółki konieczne jest bowiem przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, które niesie za sobą koszty (uchwały sporządzane u notariusza, sprawozdania finansowe na potrzeby likwidacji, ogłoszenie w MSiG) i czas. 

Pamiętaj, nie zamkniesz spółki z o.o. wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od otwarcia likwidacji. W praktyce jednak ten czas wydłuża się przynajmniej do 8 miesięcy. 

Masz pytania? Napisz do mnie korzystając z wygodnego formularza:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez MAJDA STRZYŻEWSKA Kancelaria Adwokacka sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: